Ivan ALEKSIEV

člen miestneho výkonného orgánu vykonávajúci volenú funkciu: mesto Pomorie

 Ivan ALEKSIEV

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • bulharčina

Zastupovaná krajina

Bulharsko

Zastúpený región

Yugoiztochen

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Bulharská delegácia