François DECOSTER

poslanec regionálneho zhromaždenia: zastupiteľstvo regiónu Hauts-de-France

 François DECOSTER

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

 • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
 • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

 • angličtina
 • francúzština

Zastupovaná krajina

Francúzsko

Zastúpený región

Hauts-de-France

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

24.04.2012

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • Medziregionálna skupina Brexit
 • Renew Europe

Člen/Členka

 • Plenárne zasadnutie ARLEM
 • Komisia STD ARLEM
 • Konferencia predsedov
 • Kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo
 • Delegácia VR na Konferencii o budúcnosti Európy
 • CORLEAP
 • Francúzska delegácia