Witold STĘPIEŃ

 Witold  STĘPIEŃ

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Zastupovaná krajina

Poľsko

Zastúpený región

Lodzkie

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt