Andreja POTOČNIK

 Andreja POTOČNIK

Politická skupina

ALDE (Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Zastupovaná krajina

Slovinsko

Zastúpený región

Zahodna Slovenija

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt