Dimitrios BIRMPAS

člen mestskej rady, Egaleo

 Dimitrios BIRMPAS

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • gréčtina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Grécko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

24.09.2019

Kontakt