Martin ANDREASSON

 Martin ANDREASSON

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Zastupovaná krajina

Švédsko

Zastúpený región

Vastsverige

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt