Mieczysław STRUK

maršalek Pomoranského vojvodstva

 Mieczysław STRUK

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • poľština
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Poľsko

Zastúpený región

Pomorskie

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

03.06.2010

Kontakt