Marc HENDRICKX

 Marc HENDRICKX

Politická skupina

EA (Skupina Európska aliancia)

Komisie

  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Zastupovaná krajina

Belgicko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt