Juri GOTMANS

poslanec miestneho zastupiteľstva: zastupiteľstvo mesta Võru

 Juri GOTMANS

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina
  • estónčina

Zastupovaná krajina

Estónsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

01.02.2020

Kontakt