Markus WALLNER

člen regionálneho výkonného orgánu: vláda spolkovej krajiny Vorarlbersko

 Markus WALLNER

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Rakúsko

Zastúpený región

Vorarlberg

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

30.03.2010

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Rakúska delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

  • Predsedníctvo VR