Konstantinos SIMITSIS

 Konstantinos SIMITSIS

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Zastupovaná krajina

Grécko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

Sociálne médiá