Günther PLATTER

krajinský hajtman spolkovej krajiny Tirolsko

 Günther PLATTER

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Rakúsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Rakúska delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

  • Predsedníctvo VR