Wolfgang REINHART

poslanec krajinského snemu, parlament spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko

 Wolfgang REINHART

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Jazyky

  • nemčina
  • francúzština
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Baden-Wurttemberg

Náhradník/Náhradníčka Európskeho výboru regiónov od

26.01.2015

Kontakt

Sociálne médiá