Stanisław SZWABSKI

 Stanisław SZWABSKI

Politická skupina

EA (Skupina Európska aliancia)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Zastupovaná krajina

Poľsko

Zastúpený región

Pomorskie

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt