Stanisław SZWABSKI

 Stanisław SZWABSKI

Politická skupina

EA (Skupina Európska aliancia)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Zastupovaná krajina

Poľsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt