Ilmar REEPALU

poslanec regionálneho zhromaždenia: parlament regiónu Schonen

 Ilmar REEPALU

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina
  • švédčina
  • estónčina

Zastupovaná krajina

Švédsko

Zastúpený región

Sydsverige

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

28.06.2007

Kontakt