Paul LINDQUIST

 Paul LINDQUIST

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Zastupovaná krajina

Švédsko

Zastúpený región

Stockholm

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt

Sociálne médiá