Karsten Uno PETERSEN

poslanec regionálneho zhromaždenia: zastupiteľstvo regiónu Južné Dánsko

 Karsten Uno PETERSEN

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • angličtina
  • nemčina
  • francúzština
  • dánčina

Zastupovaná krajina

Dánsko

Zastúpený región

Syddanmark

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

22.01.2007

Kontakt