Jens Christian GJESING

poslanec miestneho zastupiteľstva: zastupiteľstvo obce Haderslev

 Jens Christian GJESING

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • dánčina
  • angličtina
  • švédčina
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Dánsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2010

Kontakt