Franco IACOP

 Franco IACOP

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Zastupovaná krajina

Taliansko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

Sociálne médiá