Markku MARKKULA

predseda regiónu Helsinki

 Markku MARKKULA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
 • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

 • fínčina
 • švédčina
 • angličtina
 • nemčina

Zastupovaná krajina

Fínsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2010

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • Fínska delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

 • Predsedníctvo VR

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE
 • 7. funkčné obdobie – komisia SEDEC

Člen/Členka

 • Komisia ad hoc pre revíziu rokovacieho poriadku
 • Plenárne zasadnutie ARLEM
 • Komisia STD ARLEM
 • Medziregionálna skupina Regióny Pobaltia
 • CORLEAP
 • Vyslanci Dohovoru primátorov a starostov
 • koordinátori ENVE
 • Pracovná skupina pre zelenú dohodu
 • Medziregionálna skupina Zdravie