Christophe ROUILLON

starosta obce Coulaines

 Christophe ROUILLON

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Zastupovaná krajina

Francúzsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

08.07.2008

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Skupina SES

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia ECON

Člen/Členka

  • Plenárne zasadnutie ARLEM
  • Komisia STD ARLEM
  • Medziregionálna skupina Brexit
  • Konferencia predsedov
  • Vyslanci Dohovoru primátorov a starostov
  • Francúzska delegácia