Dietmar BROCKES

poslanec regionálneho zhromaždenia: parlament spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko

 Dietmar BROCKES

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Nordrhein-Westfalen

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2006

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Nemecká delegácia