Hasan AZIS

 Hasan AZIS

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Zastupovaná krajina

Bulharsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt