Bartolomeus (Bart) SOMERS

 Bartolomeus (Bart) SOMERS

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Zastupovaná krajina

Belgicko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt