Adam STRUZIK

maršálek Mazovského vojvodstva

 Adam STRUZIK

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

 • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

 • poľština
 • angličtina

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

11.05.2004

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia COTER
 • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE

Člen/Členka

 • Medziregionálna skupina Brexit
 • Predsedníctvo VR
 • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
 • Medziregionálna skupina Zdravie
 • Poľská delegácia