Milan BELICA

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 Milan BELICA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • slovenčina
  • čeština
  • francúzština
  • taliančina

Zastupovaná krajina

Slovensko

Zastúpený región

Nitriansky kraj

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Slovenská delegácia