Declan MCDONNELL

poslanec zastupiteľstvo mesta Galway

 Declan MCDONNELL

Politická skupina

EA (Skupina Európska aliancia)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • angličtina

Zastupovaná krajina

Írsko

Zastúpený región

Northern and Western Regional Assembly

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

27.03.2003

Kontakt