Herwig VAN STAA

 Herwig  VAN STAA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Zastupovaná krajina

Rakúsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt