Michael SCHNEIDER

štátny tajomník, splnomocnenec Saska-Anhaltska pri nemeckých spolkových orgánoch

 Michael SCHNEIDER

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • nemčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Nemecko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt