Juan Vicente HERRERA CAMPO

 Juan Vicente HERRERA CAMPO

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Zastupovaná krajina

Španielsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt