Európsky týždeň regiónov a miest  

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčšie podujatie venované regionálnej politike, ktoré sa každoročne organizuje v Bruseli.

Stala sa z neho jedinečná platforma na komunikáciu a nadväzovanie kontaktov, ktorá spája regióny a mestá z celej Európy vrátane ich politických zástupcov, pracovníkov samospráv, odborníkov a akademických pracovníkov.

Za uplynulých 17 rokov sa v nej vynaložilo veľa úsilia na propagáciu práce regiónov a miest, ktoré pomocou fondov EÚ zlepšujú každodenný život občanov.

O čo vlastne ide?

Začiatkom októbra sa viac ako 9 000 účastníkov – vrátane vyše tisícky rečníkov z celej Európy aj mimo nej – stretne v Bruseli na podujatí zameranom na regionálny a miestny rozvoj, ktoré zahŕňa viac než 300 pracovných zasadnutí, výstav a stretnutí určených na nadväzovanie kontaktov. Program sa každoročne upravuje podľa konkrétneho kontextu agendy EÚ. Účasť na tomto podujatí je bezplatná.

Prečo týždeň pre regióny a mestá?

Regióny a mestá sú zapojené do formovania väčšiny politík EÚ. Miestne a regionálne samosprávy v EÚ sú zodpovedné za jednu tretinu verejných výdavkov (každoročne 2 100 mld. EUR) a dve tretiny verejných investícií (približne 200 mld. EUR), pričom tieto investície sa často musia vynakladať v súlade s právnymi ustanoveniami EÚ.

Ako sa to celé začalo?

Európsky výbor regiónov, zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov, vyzval v roku 2003 zastúpenia miest a regiónov pri EÚ so sídlom v Bruseli, aby v rovnakom čase otvorili dvere návštevníkom v rámci spoločnej koncepcie Open Days. V priebehu rokov sa táto iniciatíva rozrástla do významného každoročného podujatia so zapojením Európskej komisie a ďalších zainteresovaných strán. V roku 2016 sa podujatie premenovalo na „Európsky týždeň regiónov a miest“ a názov „OPEN DAYS“ sa prestal používať. Cieľom tejto zmeny bolo vyhnúť sa zámene s podujatím „Open Doors/Open Day“, ktoré sa v Bruseli každoročne organizuje v máji vo všetkých inštitúciách EÚ v čase okolo Dňa Európy, ako aj s inými podobnými podujatiami organizovanými zastúpeniami Komisie v členských štátoch pri rovnakej príležitosti.

Kto podujatie organizuje?

Európsky týždeň regiónov a miest organizuje Európsky výbor regiónov (VR) spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO). Začiatkom roka, zvyčajne v januári, sa vyhlasuje výzva na prihlasovanie partnerov. Následne sa vyberie vyše 500 partnerov z celej Európy: regióny a mestá, najmä zoskupené do združení so spoločnou problematikou (regionálne partnerstvá), podniky, finančné inštitúcie, medzinárodné združenia alebo akademické organizácie. Úlohou partnerov je usporiadať semináre o otázkach spoločného záujmu, často v súvislosti s využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov či realizáciou iných programov EÚ.

Ako je program štruktúrovaný?

Štruktúra programu vychádza z hlavného hesla a ďalších vedľajších tém. Semináre a diskusie organizujú tri kategórie partnerov: 1. regionálne partnerstvá zložené z európskych regiónov a miest; 2. partneri z radov inštitúcií EÚ; a 3. podniky, finančné inštitúcie, miestne a celoeurópske združenia. Účastníci a rečníci sa presúvajú medzi rôznymi miestami konania podujatí v Bruseli: priestormi, kde sa konajú konferencie, sídlami regionálnych partnerov, zastúpeniami členských štátov a pod.

Kto sa zúčastňuje na Európskom týždni regiónov a miest?

Účastníci sa obzvlášť zaujímajú o regionálnu a mestskú politiku, ide teda najmä o zamestnancov verejnej správy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a úrovni EÚ. Typický účastník je z regionálnej alebo miestnej samosprávy, na podujatí je prvýkrát a do Bruselu prichádza špeciálne na toto podujatie.

Aký je dosah Európskeho týždňa regiónov a miest?

Dosah tohto podujatia sa od počiatku systematicky hodnotí. Účastníci vyzdvihujú z hľadiska svojho profesionálneho hospodárenia s fondmi EÚ najmä užitočnosť informácií získaných od inštitúcií EÚ a takisto nadväzovanie kontaktov s kolegami z iných krajín. Význam podujatia dokazuje aj jeho výrazný ohlas v médiách. Už niekoľko rokov prichádza do Bruselu takmer 300 novinárov z tlačených, rozhlasových, televíznych a online médií z celej Európy, aby o ňom informovali.

Ako sa prihlásiť ako partner?

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť ako partner podujatia, nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest.

Ako sa prihlásiť ako účastník?

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť ako účastník podujatia, nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest.

Ako sa prihlásiť na odber informačného bulletinu?

Share:
Súvisiace informácie