Európsky summit regiónov a miest  

Európsky výbor regiónov (VR) každé dva roky organizuje Európsky summit a regiónov a miest Na tomto summite sa stretávajú volení zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv, aby diskutovali o hlavných výzvach, ktorým čelí Európska únia.

Táto webová stránka je k dispozícii iba v angličtine a vo francúzštine. Na vybraných zasadnutiach samitu však bude zabezpečené tlmočenie do slovenčiny.​​

9th European Summit of Regions and Cities

9th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities
Zdieľať: