Európsky summit regiónov a miest  

Európsky výbor regiónov (VR) každé dva roky organizuje Európsky summit a regiónov a miest Na tomto summite sa stretávajú volení zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv, aby diskutovali o hlavných výzvach, ktorým čelí Európska únia.

8th European Summit of Regions and Cities

8th European Summit of Regions and Cities

7th European Summit of Regions and Cities

7th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

6th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

5th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

4th European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities

3rd European Summit of Regions and Cities