Európsky týždeň regiónov a miest 

event logo

Tohtoročný #EURegionsWeek, ktorého súčasťou budú podujatia na mieste a výstavy, sa uskutoční od 9. do 12. októbra 2023 v Bruseli. Znovu sa očakáva väčší počet účastníkov než doteraz.

Ak chcete byť súčasťou podujatia #EURegionsWeek, pozrite si webové sídlo.

Tešíme sa, že sa aj Vy zapojíte do 21. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest!

Pozrite si záznamy zo zasadnutí v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2022!

Obsah

​​O čo​ vlastn​e ide?​

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčšie výročné podujatie venované regionálnej politike. V priebehu tohto štvordňového každoročného podujatia mestá a regióny prezentujú svoju schopnosť podnecovať rast, vytvárať nové pracovné miesta a uplatňovať politiku súdržnosti Európskej únie a preukazujú význam miestnej a regionálnej úrovne pre dobrú európsku správu.

Toto podujatie sa už od svojho prvého ročníka v roku 2003 stalo jedinečnou platformou na komunikáciu a nadväzovanie kontaktov, ktorá spája regióny a mestá z celej Európy vrátane ich politických zástupcov, pracovníkov samospráv, odborníkov a akademických pracovníkov. V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest sa vynaložilo veľa úsilia na propagáciu práce regiónov a miest, ktoré pomocou fondov EÚ zlepšujú každodenný život občanov.

V októbri sa vyše 10 tisíc účastníkov – vrátane viac než tisícky rečníkov z celej Európy aj mimo nej – zúčastní na podujatí s bohatým programom, ktorý budú tvoriť konferencie, výstavy a stretnutia určené na nadväzovanie kontaktov, pričom ústrednou témou bude regionálny a miestny rozvoj. Program sa každoročne upravuje podľa konkrétneho kontextu agendy EÚ. Účasť na tomto podujatí je bezplatná.

Prečo týždeň ​​pre regióny a mestá?

Regióny a mestá sú zapojené do formovania väčšiny politík EÚ. Miestne a regionálne samosprávy v EÚ sú zodpovedné za jednu tretinu verejných výdavkov (každoročne 2 100 mld. EUR) a dve tretiny verejných investícií (približne 200 mld. EUR), pričom tieto investície sa často musia vynakladať v súlade s právnymi ustanoveniami EÚ.

Ako sa to cel​é začalo?

Európsky výbor regiónov, zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov, vyzval v roku 2003 zastúpenia miest a regiónov pri EÚ so sídlom v Bruseli, aby v rovnakom čase otvorili dvere návštevníkom v rámci spoločnej koncepcie Open Days. V priebehu rokov sa táto iniciatíva rozrástla do významného každoročného podujatia so zapojením Európskej komisie a ďalších zainteresovaných strán. V roku 2016 sa podujatie premenovalo na „Európsky týždeň regiónov a miest“ a názov „OPEN DAYS“ sa prestal používať. Cieľom tejto zmeny bolo vyhnúť sa zámene s podujatím „Open Doors/Open Day“, ktoré sa v Bruseli každoročne organizuje v máji vo všetkých inštitúciách EÚ v čase okolo Dňa Európy, ako aj s inými podobnými podujatiami organizovanými zastúpeniami Komisie v členských štátoch pri rovnakej príležitosti.

Kto podujatie orga​​​​​nizuje?

Európsky týždeň regiónov a miest organizuje Európsky výbor regiónov (VR) spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO). Začiatkom roka, zvyčajne v januári, sa vyhlasuje výzva na prihlasovanie partnerov. Následne sa vyberú partneri z celej Európy: regióny a mestá, najmä zoskupené do združení so spoločnou problematikou (regionálne partnerstvá), podniky, finančné inštitúcie, medzinárodné združenia alebo akademické organizácie. Úlohou partnerov je usporiadať semináre o otázkach spoločného záujmu, často v súvislosti s využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov či realizáciou iných programov EÚ.

Ako je program štrukt​​​úrovaný?

Štruktúra programu vychádza z hlavného hesla a ďalších vedľajších tém. Jednotlivé časti podujatia organizujú tri kategórie partnerov: 1. regióny a mestá; 2. partneri z radov inštitúcií EÚ; a 3. podniky, finančné inštitúcie, miestne a celoeurópske združenia. ​

Kto sa zúčastňuje na E​​urópskom týždni regiónov a miest?

Účastníci sa obzvlášť zaujímajú o regionálnu a mestskú politiku, ide teda najmä o zamestnancov verejnej správy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a úrovni EÚ. Typický účastník je z regionálnej alebo miestnej samosprávy.

Aký je dosah Európskeho týž​​dňa regiónov a miest?

Dosah tohto podujatia sa od počiatku systematicky hodnotí. Účastníci vyzdvihujú z hľadiska svojho profesionálneho hospodárenia s fondmi EÚ najmä užitočnosť informácií získaných od inštitúcií EÚ a takisto nadväzovanie kontaktov s kolegami z iných krajín. Význam podujatia dokazuje aj jeho výrazný ohlas v médiách. Už niekoľko rokov prichádza do Bruselu takmer 300 novinárov z tlačených, rozhlasových, televíznych a online médií z celej Európy, aby o ňom informovali.

Ako sa prihlásiť ako p​​artner?

Prihlásiť sa môžete každý rok zvyčajne koncom januára. Viac informácií nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest v časti venovanej partnerom.

Ako sa prihlásiť​​ ako účastník?

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť ako účastník podujatia, nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest. Prihlásiť sa môžete už v lete príslušného roka.

Ako sa prihlásiť ​​na odber informačného bulletinu?

Prihláste sa na odber informačného bulletinu Európskeho týždňa regiónov a miest.

​Minulé podujatia

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Ďalšie videá

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimédiá

Opening Session

 

Ďalšie videá

 • Opening Session
  Opening Session
 • Europe's cohesion: building together the future of the EU
  Europe's cohesion: building together the future of the EU
 • Europe's cohesion: making the EU deliver for people
  Europe's cohesion: making the EU deliver for people
 • Europe's cohesion: a key for social progress
  Europe's cohesion: a key for social progress
 • Good morning regions: episode #1
  Good morning regions: episode #1
 • Good morning regions: episode #2
  Good morning regions: episode #2
 • Good morning regions: episode #3
  Good morning regions: episode #3
 • Good morning regions: episode #4
  Good morning regions: episode #4
 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Sledujte nás

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top