Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Písomná konzultácia so zainteresovanými stranami na tému Správa o prekážkach jednotného trhu a akčný plán presadzovania jednotného trhu  


Jednotný trh EÚ bol vytvorený pred viac ako 25 rokmi a odvtedy je základným kameňom hospodárskeho rozvoja EÚ. Považuje sa za jeden z najväčších úspechov EÚ a je jadrom hospodárskej a politickej integrácie EÚ. 

Jednotný trh dosiahol vysokú úroveň hospodárskej integrácie na v súčasnosti najväčšom spoločnom trhu na svete, čo už značne prospelo ekonomikám členských štátov, ako aj ich mestám a regiónom. 

Avšak občania a podnikatelia naďalej narážajú na prekážky, ktoré im bránia plne využívať potenciál jednotného trhu, a objavujú sa nové prekážky. Ak by sa odstránili zostávajúce prekážky a účinne by sa uplatňovali platné európske právne predpisy, jednotný trh by mohol naďalej prinášať značné dodatočné výhody pre ekonomiku EÚ a pre občanov. 

Európska komisia uznáva túto skutočnosť a v uplynulých rokoch podnikla niekoľko iniciatív na riešenie týchto prekážok, ako aj na zlepšenie vykonávania a presadzovania pravidiel jednotného trhu. 10. marca 2020 uverejnila dve oznámenia o jednotnom trhu, ktoré nadväzujú na toto prebiehajúce úsilie. 

Prvé z nich s názvom Identifikácia a riešenie prekážok na jednotnom trhu [neoficiálny preklad] označuje široké spektrum prekážok na jednotnom trhu z pohľadu európskych podnikov a spotrebiteľov. Poukazuje na hlavné príčiny týchto prekážok: reštriktívne a zložité vnútroštátne pravidlá, obmedzené administratívne kapacity, nedokonalú transpozíciu pravidiel EÚ a ich nedostatočné presadzovanie. 

Druhým je Dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu. Tento akčný plán je výsledkom procesu, ktorý začala Európska rada v marci 2019. Obsahuje viac ako 20 opatrení na lepšie vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu v úzkej koordinácii s členskými štátmi. 

Obe oznámenia sú súčasťou politického balíka Komisie, ktorý má pomôcť európskemu priemyslu viesť prechod na klimatickú neutralitu a digitálne vedenie. Balík o priemyselnej politike a stratégia pre malé a stredné podniky budú predmetom dvoch samostatných stanovísk Európskeho výboru regiónov (VR). 

Uvedené oznámenia o jednotnom trhu budú predmetom osobitného nového stanoviska VR, pre ktoré komisia ECON vymenovala za spravodajcu Tadeusza Truskolaskeho (EA/PL), starostu mesta Białystok. 

Prijatie stanoviska je naplánované na schôdzi komisie ECON 24. júna 2020 a na plenárnom zasadnutí 12. – 14. októbra 2020. 

Prostredníctvom tejto písomnej konzultácie by pán Truskolaski chcel viesť konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami a zhromaždiť ich príspevky s cieľom preskúmať tieto otázky: 

Otázky

  1. Myslíte si, že Európska komisia identifikovala všetky relevantné prekážky jednotného trhu a stanovila správne priority vo svojich oznámeniach o jednotnom trhu z 10. marca 2020? Ak nie, čo chýba a prečo?
  2. Mala by Európska komisia zvážiť nové legislatívne návrhy na riešenie prekážok jednotného trhu a na posilnenie vykonávania pravidiel jednotného trhu? Ak áno, aké druhy iniciatív by sa mali zvážiť?
  3. Ako môžeme lepšie chrániť jednotný trh pred nekalými hospodárskymi činnosťami vlád a subjektov z tretích krajín? Ako môžeme lepšie chrániť jednotný trh pred dumpingom na svetovom trhu?

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste prispeli k tejto konzultácii zaslaním svojich odpovedí na uvedené tri otázky alebo akýchkoľvek ďalších pripomienok na adresu econ@cor.europa.eu do 20. mája 2020, 15.00 hod.

Spravodajca Truskolaski a jeho tím sú na požiadanie a podľa potreby k dispozícii na online schôdze a výmeny názorov.

​S pozdravom

 

sekretariát komisie ECON​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace podujatia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/EUROCHAMBRES-COMPETITIVENESS-COMPASS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EUROCHAMBRES Competitiveness Compass
EUROCHAMBRES Competitiveness Compass