Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vitajte v Európskom výbore regiónov  

​​Nové funkčné obdobie

Členovia a náhradníci Európskeho výboru regiónov (VR) sú vymenovávaní na obdobie piatich rokov, čo je dĺžka funkčného obdobia výboru. Ďalšie funkčné obdobie sa začne 26. januára 2020 a potrvá do 25. januára 2025. Na začiatku nového funkčného obdobia sa musia vymenovať všetci členovia VR a musia sa obnoviť všetky orgány vrátane predsedníctva, komisií, pracovných skupín a medziregionálnych skupín. Členovia, ktorí sa zídu na prvom plenárnom zasadnutí, zvolia nového predsedu, nového prvého podpredsedu a nové predsedníctvo.

VR v skratke

Európsky výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Od roku 1994 je jeho poslaním zastupovať a presadzovať záujmy regionálnych a miestnych samospráv v európskom rozhodovacom procese. Zo svojho sídla v Bruseli výbor prispieva k vytváraniu čoraz zomknutejšieho zväzku európskych národov a území, v ktorom sa rozhodnutia prijímajú čo najbližšie k občanom, v súlade so zásadou subsidiarity.

Úloha členov VR

Členovia VR sa stretávajú na plenárnom zasadnutí v Bruseli, aby prerokovali a schválili stanoviská, správy a uznesenia. Na plenárne zasadnutia sú pozývaní poslanci EP, členovia Európskej komisie, zástupcovia Rady, ako aj predsedníctva EÚ, aby diskutovali o otázkach miestneho a regionálneho záujmu.

Členovia sa zúčastňujú na práci te​matických komisií VR a môžu byť vymenovaní za spravodajcov, ktorí vypracúvajú návrhy stanovísk.


138. plenárne zasadnutie

Plenárne zasadnutie vo februári 2020 bude pre VR otváracím zasadnutím siedmeho funkčného obdobia a bude prebiehať inak ako zvyčajné plenárne zasadnutia.

Prvá časť, ktorá sa bude konať v utorok 11. februára popoludní, bude venovaná oficiálnemu ustanoveniu Európskeho výboru regiónov a schváleniu programu rokovania a volebného poriadku.

Zasadnutie bude potom odročené, aby sa mohli uskutočniť prípravné schôdze politických skupín a národných delegácií.

V stredu 12. februára dopoludnia sa uskutočnia voľby predsedu, prvého podpredsedu, ďalších podpredsedov a ostatných členov predsedníctva.

Po úvodnej schôdzi nového predsedníctva VR bude o 14.30 hod. plenárne zasadnutie pokračovať a prebehne niekoľko politických diskusií vrátane diskusie o konferencii o budúcnosti Európy, na ktorej sa zúčastní Dubravka Šuicová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za demokraciu a demografiu. Plenárne zhromaždenie bude rokovať a hlasovať aj o uzneseniach a nasledujúcich stanoviskách:

Zriadenie nových komisií je naplánované na štvrtok 13. februára dopoludnia.​


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases