Podujatia  
Európsky výbor regiónov je miestom stretnutia zástupcov európskych regiónov a miest v Bruseli. Každoročne tu privítame asi 50 000 návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú na hlavných odborných podujatiach výboru alebo na niektorej z 200 konferencií, ktoré sa konajú v priestoroch výboru a ktorých organizátormi sú regióny, mestá, alebo združenia.