Štúdie  

Európsky výbor regiónov (VR) môže na zabezpečenie optimálnej informačnej podpory svojich spravodajcov a členov využiť pomoc odborníkov z vonku, ktorí vypracujú vedecké štúdie na témy z určitých oblastí záujmu.

Popri štúdiách, ktoré zverejňuje VR, brífingy a analýzy súvisiace s poradnou činnosťou VR pripravuje aj výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) v rámci dohody o spolupráci, ktorú Európsky výbor regiónov a Európsky parlament uzavreli 5. februára 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​
Zdieľať:
Súvisiace informácie