Štúdie 

Európsky výbor regiónov (VR) môže na zabezpečenie optimálnej informačnej podpory svojich spravodajcov a členov využiť pomoc odborníkov z vonku, ktorí vypracujú vedecké štúdie na témy z určitých oblastí záujmu.

Popri štúdiách, ktoré zverejňuje VR, brífingy a analýzy súvisiace s poradnou činnosťou VR pripravuje aj výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) v rámci dohody o spolupráci, ktorú Európsky výbor regiónov a Európsky parlament uzavreli 5. februára 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​

Štúdie

 • The Future of Regional Smart Specialisation Strategies - Sustainable, Inclusive and Resilient

  Dátum uverejnenia: 26/05/2023Téma: Research and innovation, Smart specialisation, Digital policy and connectivityAutor: Susanna Fontana, Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT), Robin Renwick (Trilateral Research Limited)
   
 • New avenues for functional cooperation at local and regional level in EaP countries

  Dátum uverejnenia: 24/05/2023Téma: Eastern PartnershipAutor: Agnieszka Kulesa and Piotr Kazmierkiewicz (CASE- Center for Economic and Social Research), Riya Roy and Elitsa Garnizova (LSE Consulting)
 • The cost of non-rurality - preparing for a better urban-rural balance in EU funding

  Dátum uverejnenia: 28/04/2023Téma: AgricultureAutor: Jorge Núñez Ferrer, Tamás Kiss-Gálfalvi, Doina Postica (CEPS), Izabela Marcinkowska and Karolina Zubel (CASE)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Dátum uverejnenia: 28/04/2023Téma: Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAutor: Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Digital Resilience

  Dátum uverejnenia: 28/04/2023Téma: Digital agenda, Digital policy and connectivity, Research and innovationAutor: Simona Cavallini, Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Gabriele Casalini, Giorgos Verdi, Antonio Grasso (European DIGITAL SME Alliance), Edited by Ruth Harland
 • The role of Mediterranean cities and regions in building urban health policies, in particular through sustainable urban mobility measures

  Dátum uverejnenia: 17/04/2023Téma: Euro-Mediterranean Partnership, Urban policy, Sustainable mobility, Public healthAutor: Raffaele Alfonsi, Gabriele Giustiniani, Matteo Grassi
 • Overview: Cohesion Policy benchmarks beyond GDP to better reflect well-being standard of living

  Dátum uverejnenia: 06/03/2023Téma: Cohesion policy reformAutor: Kai Böhme, Kirsti Hagemann, Bozhidar Ivanov, Paola Marinović and Sabine Zillmer
Zdieľať:
 
Back to top