Publikácie 

Európsky výbor regiónov (VR) každoročne vypracúva množstvo digitálnych publikácií – od informačných letákov po plnofarebné brožúry – na podporu legislatívnej práce vykonávanej jeho členmi. Tieto publikácie sú určené širokej verejnosti i regionálnym a miestnym orgánom. Ich cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitom vývoji v politike EÚ, ako aj o činnosti VR.

Digitálne verzie týchto brožúr, ktoré VR vydáva i v tlačenej podobe, nájdete na tejto stránke.

K dispozícii je aj osobitná stránka venovaná vizuálnej identite VR a jeho logu.

Browse by year:​​​​​​ • Join the Alliance!

  Join the Alliance!
  Dátum uverejnenia: 28/11/2023Téma: Cohesion policy reform, Territorial cohesion, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF)
 • Opinion - The future of Cohesion policy

  Opinion - The future of Cohesion policy
  Dátum uverejnenia: 28/11/2023Téma: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Territorial cohesion, Urban policy
 • Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023 - Hlavné odporúčania

  Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023 - Hlavné odporúčania
  Dátum uverejnenia: 25/10/2023Téma: Rural development, Citizenship, Economic Governance, Industrial policy, Investment policy, Enlargement, Ukraine, Sustainable development, Digital agenda, Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Energy efficiency, Environment policy, EU energy policy, Green Deal, Renewable energy, Employment, Equality, Social economy, Social protection, Eastern Partnership
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(732.61 KB-PDF)stiahnuť
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023 - key recommendations
  2. български(734.54 KB-PDF)stiahnuť
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023- Основни препоръки
  3. Čeština(732.43 KB-PDF)stiahnuť
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023 - Základní doporučení
  4. dansk(732.76 KB-PDF)stiahnuť
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023 - Vigtigste anbefalinger
  5. Deutsch(735.4 KB-PDF)stiahnuť
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023- Wichtigste Empfehlungen
  6. ελληνικά(736 KB-PDF)stiahnuť
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023 - Κύριες συστάσεις
  7. español(732.75 KB-PDF)stiahnuť
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023 - Recomendaciones clave
  8. eesti(730.03 KB-PDF)stiahnuť
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023 - Peamised soovitused
  9. suomi(730.95 KB-PDF)stiahnuť
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023 - Keskeiset suositukset
  10. français(733.86 KB-PDF)stiahnuť
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023 - Principales recommandations
  11. Gaeilge(731.94 KB-PDF)stiahnuť
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023 - Príomh-mholtaí
  12. hrvatski(731.84 KB-PDF)stiahnuť
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023. - Ključne preporuke
  13. magyar(733.43 KB-PDF)stiahnuť
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023) - Fő ajánlások
  14. italiano(732.43 KB-PDF)stiahnuť
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023 - Raccomandazioni principali
  15. lietuvių(732.93 KB-PDF)stiahnuť
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. - Pagrindinės rekomendacijos
  16. latviešu(732.51 KB-PDF)stiahnuť
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.- Galvenie ieteikumi
  17. Malti(733.91 KB-PDF)stiahnuť
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023 - Rakkomandazzjonijiet ewlenin
  18. Nederlands(732.68 KB-PDF)stiahnuť
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023 - Belangrijkste aanbevelingen
  19. polski(733.73 KB-PDF)stiahnuť
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r - Główne zalecenia
  20. português(733.71 KB-PDF)stiahnuť
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023 - Principais recomendações
  21. română(733.49 KB-PDF)stiahnuť
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023 - Recomandările principale
  22. slovenščina(731.82 KB-PDF)stiahnuť
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023 - Glavna priporočila
  23. svenska(732.69 KB-PDF)stiahnuť
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023 - De viktigaste rekommendationerna
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023

  Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest 2023
  Dátum uverejnenia: 09/10/2023Téma: Rural development, Citizenship, Economic Governance, Industrial policy, Investment policy, Enlargement, Ukraine, Sustainable development, Digital agenda, Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Energy efficiency, Environment policy, EU energy policy, Green Deal, Renewable energy, Employment, Equality, Social economy, Social protection, Eastern Partnership
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(6.44 MB-PDF)stiahnuť
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2023
  2. български(6.03 MB-PDF)stiahnuť
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете 2023
  3. Čeština(5.93 MB-PDF)stiahnuť
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst 2023
  4. dansk(5.88 MB-PDF)stiahnuť
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand 2023
  5. Deutsch(5.98 MB-PDF)stiahnuť
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte 2023
  6. ελληνικά(6.05 MB-PDF)stiahnuť
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών 2023
  7. español(6.02 MB-PDF)stiahnuť
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades 2023
  8. eesti(5.9 MB-PDF)stiahnuť
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta 2023
  9. suomi(5.89 MB-PDF)stiahnuť
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta 2023
  10. français(5.93 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes 2023
  11. Gaeilge(5.94 MB-PDF)stiahnuť
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha 2023
  12. hrvatski(5.98 MB-PDF)stiahnuť
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova 2023.
  13. magyar(6.07 MB-PDF)stiahnuť
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről (2023)
  14. italiano(5.93 MB-PDF)stiahnuť
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città 2023
  15. lietuvių(5.92 MB-PDF)stiahnuť
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m.
  16. latviešu(5.93 MB-PDF)stiahnuť
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās” 2023.
  17. Malti(6.17 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet 2023
  18. Nederlands(6 MB-PDF)stiahnuť
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU 2023
  19. polski(5.99 MB-PDF)stiahnuť
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast 2023 r
  20. português(6 MB-PDF)stiahnuť
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios 2023
  21. română(6.04 MB-PDF)stiahnuť
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor 2023
  22. slovenščina(5.96 MB-PDF)stiahnuť
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih 2023
  23. svenska(5.93 MB-PDF)stiahnuť
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner 2023
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2023

  Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2023
  Dátum uverejnenia: 09/10/2023Téma: Rural development, Citizenship, Economic Governance, Industrial policy, Investment policy, Enlargement, Ukraine, Sustainable development, Digital agenda, Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Energy efficiency, Environment policy, EU energy policy, Green Deal, Renewable energy, Employment, Equality, Social economy, Social protection, Eastern Partnership
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(1.3 MB-PDF)stiahnuť
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2023
  2. български(1.23 MB-PDF)stiahnuť
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2023 г
  3. Čeština(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2023
  4. dansk(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2023
  5. Deutsch(1.3 MB-PDF)stiahnuť
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2023
  6. ελληνικά(1.23 MB-PDF)stiahnuť
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2023
  7. español(1.29 MB-PDF)stiahnuť
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2023
  8. eesti(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2023
  9. suomi(1.3 MB-PDF)stiahnuť
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2023
  10. français(1.3 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2023
  11. Gaeilge(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2023
  12. hrvatski(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2023.
  13. magyar(1.21 MB-PDF)stiahnuť
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2023)
  14. italiano(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2023
  15. lietuvių(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2023 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(1.21 MB-PDF)stiahnuť
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2023. gada faktu lapa
  17. Malti(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2023
  18. Nederlands(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2023
  19. polski(1.31 MB-PDF)stiahnuť
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2023 r
  20. português(1.3 MB-PDF)stiahnuť
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2023
  21. română(1.2 MB-PDF)stiahnuť
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2023
  22. slovenščina(1.29 MB-PDF)stiahnuť
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2023
  23. svenska(1.3 MB-PDF)stiahnuť
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2023
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Local and regional authorities in the EU decision-making process

  Local and regional authorities in the EU decision-making process
  Dátum uverejnenia: 11/07/2023Téma: Public administration, Multi-level governance and devolution, Territorial cohesion, EU communication policy, EducationAutor: Directorate of Communication
 • Opinion - EU Green Deal initiatives for regions and cities

  Opinion - EU Green Deal initiatives for regions and cities
  Dátum uverejnenia: 03/07/2023Téma: Green Deal, EU energy policy, Environment policy, Renewable energy, Sustainable mobility, Waste policy, Air Quality, Climate change policy, Energy efficiency
 • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Dátum uverejnenia: 26/05/2023Téma: Climate change policy, Environment policy
 • Preparing for and dealing with crises: strengthening the resilience of the Union, its regions and cities

  Preparing for and dealing with crises: strengthening the resilience of the Union, its regions and cities
  Dátum uverejnenia: 24/05/2023Téma: Disaster prevention, Climate change policy, European Structural and Investment Funds
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Dátum uverejnenia: 22/03/2023Téma: Ukraine, Green Deal, Future of Europe, Cohesion policy reform
Zdieľať:
 
Back to top