Publikácie 

Európsky výbor regiónov (VR) každoročne vypracúva množstvo digitálnych publikácií – od informačných letákov po plnofarebné brožúry – na podporu legislatívnej práce vykonávanej jeho členmi. Tieto publikácie sú určené širokej verejnosti i regionálnym a miestnym orgánom. Ich cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitom vývoji v politike EÚ, ako aj o činnosti VR.

Digitálne verzie týchto brožúr, ktoré VR vydáva i v tlačenej podobe, nájdete na tejto stránke.

K dispozícii je aj osobitná stránka venovaná vizuálnej identite VR a jeho logu.

Browse by year:​​​​​​ • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Dátum uverejnenia: 24/10/2022Téma: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutor: Directorate of Communication
  Dostupné jazyky (1)
  1. français(335.44 KB-PDF)stiahnuť
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • European Committee of the Regions at a glance 2022

  European Committee of the Regions at a glance 2022
  Dátum uverejnenia: 17/10/2022Téma: EU communication policy, Public administration
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(1010.78 KB-PDF)stiahnuť
  2. français(1009.33 KB-PDF)stiahnuť
  3. dansk(1014.25 KB-PDF)stiahnuť
  4. Deutsch(1011.54 KB-PDF)stiahnuť
  5. español(1010.79 KB-PDF)stiahnuť
  6. italiano(1008.76 KB-PDF)stiahnuť
  7. Nederlands(1003.86 KB-PDF)stiahnuť
  8. português(1015.31 KB-PDF)stiahnuť
  9. svenska(1007.35 KB-PDF)stiahnuť
  10. български(990.06 KB-PDF)stiahnuť
  11. Čeština(971.06 KB-PDF)stiahnuť
  12. ελληνικά(993.82 KB-PDF)stiahnuť
  13. eesti(958.36 KB-PDF)stiahnuť
  14. suomi(963.21 KB-PDF)stiahnuť
  15. Gaeilge(996.97 KB-PDF)stiahnuť
  16. hrvatski(966.63 KB-PDF)stiahnuť
  17. magyar(1.03 MB-PDF)stiahnuť
  18. lietuvių(964.93 KB-PDF)stiahnuť
  19. latviešu(979.46 KB-PDF)stiahnuť
  20. Malti(1005.09 KB-PDF)stiahnuť
  21. polski(975.47 KB-PDF)stiahnuť
  22. română(968.13 KB-PDF)stiahnuť
  23. slovenščina(1010.46 KB-PDF)stiahnuť
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022

  EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022
  Dátum uverejnenia: 11/10/2022Téma: Ukraine, Public health, Cohesion policy reform, Climate change policy, Investment policy, Energy efficiency, Green Deal, Equality, Employment
 • Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022

  Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  Dátum uverejnenia: 11/10/2022Téma: Ukraine, Climate change policy, Environment policy, Cohesion policy reform, Investment policy, Energy efficiency, Green Deal, Equality, Employment, Social protection
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  2. français(3.32 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)stiahnuť
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)stiahnuť
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. español(3.34 MB-PDF)stiahnuť
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  6. italiano(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  7. Nederlands(3.59 MB-PDF)stiahnuť
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  8. português(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  9. svenska(3.7 MB-PDF)stiahnuť
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  10. български(3.34 MB-PDF)stiahnuť
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  11. Čeština(3.6 MB-PDF)stiahnuť
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  12. ελληνικά(3.62 MB-PDF)stiahnuť
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  13. eesti(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  14. suomi(3.49 MB-PDF)stiahnuť
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  15. Gaeilge(3.63 MB-PDF)stiahnuť
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  16. hrvatski(3.31 MB-PDF)stiahnuť
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  17. magyar(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  18. lietuvių(3.32 MB-PDF)stiahnuť
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  19. latviešu(3.74 MB-PDF)stiahnuť
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  20. Malti(3.71 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  21. polski(3.49 MB-PDF)stiahnuť
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  22. română(3.33 MB-PDF)stiahnuť
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  23. slovenščina(3.7 MB-PDF)stiahnuť
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Dátum uverejnenia: 15/09/2022Téma: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Dátum uverejnenia: 29/06/2022Téma: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutor: Directorate of Communication
  Dostupné jazyky (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)stiahnuť
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Dátum uverejnenia: 29/06/2022Téma: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Dátum uverejnenia: 04/03/2022Téma: Rural development, Agriculture
 • Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“

  Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  Dátum uverejnenia: 03/03/2022Téma: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)stiahnuť
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)stiahnuť
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. dansk(115.17 KB-PDF)stiahnuť
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  4. Deutsch(117.63 KB-PDF)stiahnuť
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  5. español(121.15 KB-PDF)stiahnuť
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  6. italiano(120.98 KB-PDF)stiahnuť
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  7. Nederlands(114.98 KB-PDF)stiahnuť
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  8. português(122.33 KB-PDF)stiahnuť
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  9. svenska(121.35 KB-PDF)stiahnuť
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  10. български(118.81 KB-PDF)stiahnuť
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  11. Čeština(116.55 KB-PDF)stiahnuť
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  12. ελληνικά(155.32 KB-PDF)stiahnuť
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  13. eesti(120.02 KB-PDF)stiahnuť
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  14. suomi(113.43 KB-PDF)stiahnuť
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  15. Gaeilge(121.09 KB-PDF)stiahnuť
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  16. hrvatski(120.46 KB-PDF)stiahnuť
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  17. magyar(123.3 KB-PDF)stiahnuť
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  18. lietuvių(121.34 KB-PDF)stiahnuť
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  19. latviešu(120.76 KB-PDF)stiahnuť
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  20. Malti(117.13 KB-PDF)stiahnuť
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  21. polski(123.09 KB-PDF)stiahnuť
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  22. română(121.49 KB-PDF)stiahnuť
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  23. slovenščina(119.78 KB-PDF)stiahnuť
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou

  Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  Dátum uverejnenia: 02/03/2022Téma: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Dostupné jazyky (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)stiahnuť
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)stiahnuť
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. dansk(151.45 KB-PDF)stiahnuť
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  4. Deutsch(151.82 KB-PDF)stiahnuť
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  5. español(148.76 KB-PDF)stiahnuť
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  6. italiano(146.06 KB-PDF)stiahnuť
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  7. Nederlands(150.25 KB-PDF)stiahnuť
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  8. português(149.72 KB-PDF)stiahnuť
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  9. svenska(147.57 KB-PDF)stiahnuť
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  10. български(150.21 KB-PDF)stiahnuť
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  11. Čeština(147.89 KB-PDF)stiahnuť
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  12. ελληνικά(155.42 KB-PDF)stiahnuť
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  13. eesti(146.19 KB-PDF)stiahnuť
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  14. suomi(145.67 KB-PDF)stiahnuť
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  15. hrvatski(145.92 KB-PDF)stiahnuť
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  16. magyar(150.43 KB-PDF)stiahnuť
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  17. lietuvių(148.48 KB-PDF)stiahnuť
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  18. latviešu(149.35 KB-PDF)stiahnuť
   Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  19. Malti(150.7 KB-PDF)stiahnuť
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  20. polski(150.65 KB-PDF)stiahnuť
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  21. română(148.77 KB-PDF)stiahnuť
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  22. slovenščina(144.19 KB-PDF)stiahnuť
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)stiahnuť
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)stiahnuť
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Dátum uverejnenia: 28/02/2022Téma: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Dátum uverejnenia: 24/02/2022Téma: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Dostupné jazyky (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)stiahnuť
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)stiahnuť
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu

  Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  Dátum uverejnenia: 03/02/2022Téma: Future of Europe, Citizenship
  Dostupné jazyky (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)stiahnuť
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. dansk(1.26 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  4. Deutsch(1.29 MB-PDF)stiahnuť
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  5. español(1.27 MB-PDF)stiahnuť
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  6. italiano(1.26 MB-PDF)stiahnuť
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  7. Nederlands(1.28 MB-PDF)stiahnuť
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  8. português(1.26 MB-PDF)stiahnuť
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  9. svenska(1.25 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  10. български(1.38 MB-PDF)stiahnuť
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  11. Čeština(1.34 MB-PDF)stiahnuť
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  12. ελληνικά(1.38 MB-PDF)stiahnuť
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  13. eesti(1.13 MB-PDF)stiahnuť
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  14. suomi(1.25 MB-PDF)stiahnuť
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  15. hrvatski(1.27 MB-PDF)stiahnuť
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  16. magyar(1.31 MB-PDF)stiahnuť
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  17. lietuvių(1.28 MB-PDF)stiahnuť
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  18. latviešu(1.28 MB-PDF)stiahnuť
   Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  19. Malti(1.36 MB-PDF)stiahnuť
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  20. polski(1.31 MB-PDF)stiahnuť
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  21. română(1.29 MB-PDF)stiahnuť
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  22. slovenščina(1.26 MB-PDF)stiahnuť
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Dátum uverejnenia: 27/01/2022Téma: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Zdieľať:
 
Back to top