Publikácie 

Európsky výbor regiónov (VR) každoročne vypracúva množstvo digitálnych publikácií – od informačných letákov po plnofarebné brožúry – na podporu legislatívnej práce vykonávanej jeho členmi. Tieto publikácie sú určené širokej verejnosti i regionálnym a miestnym orgánom. Ich cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitom vývoji v politike EÚ, ako aj o činnosti VR.

Digitálne verzie týchto brožúr, ktoré VR vydáva i v tlačenej podobe, nájdete na tejto stránke.

K dispozícii je aj osobitná stránka venovaná vizuálnej identite VR a jeho logu.

Browse by year:​​​​​​ • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Dátum uverejnenia: 09/10/2020Téma: Green Deal
 • Europe. It is all of us!

  Europe. It is all of us!
  Dátum uverejnenia: 03/09/2020Téma: Multi-level governance and devolution, Future of Europe, Territorial cohesion, Green DealAutor: Edited by Directorate for Communication of the European Committee of the Regions
  Dostupné jazyky (1)
  1. Deutsch(3.18 MB-PDF)stiahnuť
   Europa. Das sind wir alle!
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Čo je Európsky výbor regiónov (VR)?

  Čo je Európsky výbor regiónov (VR)?
  Dátum uverejnenia: 30/07/2020Téma: Public administration
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(796.34 KB-PDF)stiahnuť
   What is the European Committee of the Regions?
  2. Deutsch(338.72 KB-PDF)stiahnuť
   Was ist der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR)?
  3. български(339.9 KB-PDF)stiahnuť
   Какво представлява Европейският комитет на регионите (КР)?
  4. Čeština(333.41 KB-PDF)stiahnuť
   Co je Evropský výbor regionů (VR)?
  5. dansk(336.71 KB-PDF)stiahnuť
   Hvad er Det Europæiske Regionsudvalg (RU)?
  6. ελληνικά(345.76 KB-PDF)stiahnuť
   Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);
  7. español(334.52 KB-PDF)stiahnuť
   ¿Qué es el Comité Europeo de las Regiones (CDR)?
  8. eesti(331.65 KB-PDF)stiahnuť
   Mis on Euroopa Regioonide Komitee (RK)?
  9. suomi(331.25 KB-PDF)stiahnuť
   Euroopan alueiden komitea (AK) pähkinänkuoressa
  10. français(335.48 KB-PDF)stiahnuť
   Le Comité européen des régions (CdR): de quoi s’agit-il?
  11. Gaeilge(334.78 KB-PDF)stiahnuť
   Cad é Coiste Eorpach na Réigiún?
  12. hrvatski(331.6 KB-PDF)stiahnuť
   Što je Europski odbor regija (OR)?
  13. magyar(336.01 KB-PDF)stiahnuť
   Mit kell tudni a Régiók Európai Bizottságáról (RB)?
  14. italiano(332.94 KB-PDF)stiahnuť
   Che cos'è il Comitato europeo delle regioni (CdR)?
  15. lietuvių(334.07 KB-PDF)stiahnuť
   Kas yra Europos regionų komitetas (RK)?
  16. latviešu(333.31 KB-PDF)stiahnuť
   Kas ir Eiropas Reģionu komiteja (RK)?
  17. Malti(336.78 KB-PDF)stiahnuť
   X’inhu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)?
  18. Nederlands(334.05 KB-PDF)stiahnuť
   Wat is het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)?
  19. polski(336.91 KB-PDF)stiahnuť
   Czym jest Europejski Komitet Regionów (KR)?
  20. português(335.45 KB-PDF)stiahnuť
   O que é o Comité das Regiões Europeu (CR)?
  21. română(333.73 KB-PDF)stiahnuť
   Ce este Comitetul European al Regiunilor (CoR)?
  22. slovenščina(330.64 KB-PDF)stiahnuť
   Kaj je Evropski odbor regij (OR)?
  23. svenska(333.59 KB-PDF)stiahnuť
   Vad är Europeiska regionkommittén (ReK)?
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025

  Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  Dátum uverejnenia: 02/07/2020Téma: Climate change policy, Circular economy, Environment policy, Biodiversity, Migration, asylum and integration of migrants, Digital agenda, Future of Europe, Cohesion policy reform, Multi-level governance and devolution, REFIT and better law-making
  Dostupné jazyky (23)
  1. English(9.06 MB-PDF)stiahnuť
   Bringing Europe closer to people
  2. Deutsch(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  3. български(16.27 MB-PDF)stiahnuť
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  4. Čeština(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  5. dansk(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  6. ελληνικά(16.29 MB-PDF)stiahnuť
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  7. español(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  8. eesti(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  9. suomi(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  10. français(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  11. Gaeilge(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  12. hrvatski(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  13. magyar(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  14. italiano(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  15. lietuvių(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  16. latviešu(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  17. Malti(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  18. Nederlands(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  19. polski(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  20. português(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  21. română(16.25 MB-PDF)stiahnuť
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  22. slovenščina(16.23 MB-PDF)stiahnuť
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  23. svenska(16.24 MB-PDF)stiahnuť
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
 • Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis

  Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis
  Dátum uverejnenia: 12/05/2020Téma: Public health, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Cohesion policy reform, EU annual budget, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesionAutor: European Committee of the Regions
 • The History of the Committee of the Regions

  The History of the Committee of the Regions
  Dátum uverejnenia: 06/02/2020Téma: Agriculture, Rural development, EU communication policy, Fundamental rights and rule of law, Multi-level governance and devolution, Public administration, Subsidiarity and proportionality, Future of Europe, Cohesion policy reform, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy, Economic and Monetary Union (EMU), Europe 2020 Strategy, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Investment policy, Circular economy, Climate change policy, Covenant of Mayors, Development cooperation, Euro-Mediterranean Partnership, Eastern Partnership, Digital policy and connectivity, Equality, Social economy, Youth policy, Urban mobilityAutor: European Committee of the Regions
  Dostupné jazyky (1)
  1. français(2.41 MB-PDF)stiahnuť
   Histoire du Comité des régions
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo
Zdieľať:
 
Back to top