Sieť bývalých členov Európskeho výboru regiónov  
Sieť je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov (VR) navrhnutou pre bývalých riadnych členov alebo náhradníkov Európskeho výboru regiónov, ktorá im ponúka možnosť naďalej sledovať politickú prácu a činnosť VR. Je prístupná aj ďalším jednotlivcom a priateľom VR, ktorí chcú správne využiť svoje skúsenosti a poznatky v prospech VR a Európy.

Cieľom siete je:

 • pomôcť VR osloviť miestne a regionálne zastupiteľstvá a zhruba milión miestnych a regionálnych politikov vo všetkých regiónoch EÚ,
 • pomáhať pri propagácii politických iniciatív VR,
 • informovať o politikách Európskej únie, ktoré sú relevantné na miestnej a regionálnej úrovni,
 • podeliť sa o svoje skúsenosti a poznatky s rozhodujúcimi činiteľmi na úrovni EÚ prostredníctvom sietí a činností VR,
 • podporovať približovanie Európy k našim občanom.

Čo ponúkame:

 • pozvania na podujatia, online tematické informačné stretnutia a politické diskusie na vysokej úrovni,
 • brífingy o najnovšom vývoji politík EÚ týkajúcich sa miestnej a regionálnej úrovne,
 • personalizovaný preukaz oprávňujúci na vstup alebo využívanie priestorov VR v Bruseli,
 • personalizovaný informačný bulletin VR a novú online aplikáciu pre členov,
 • podpora Vašich miestnych a regionálnych iniciatív (napríklad dialógy s občanmi).

Ako sa môžete zapojiť Vy:​

 • pomôcť nám propagovať politické iniciatívy a návrhy VR a šíriť všeobecné informácie o EÚ medzi širším publikom,
 • zapojiť sa do miestnych podujatí, ktoré sa týkajú záležitostí EÚ a organizujú sa vo vašom regióne alebo meste,
 • prinášať nové nápady alebo navrhovať iniciatívy.​
Kontakt​:

Oddelenie VR pre protokol –útvar pre návštevníkov a bývalých členov

Tel: + 32 2 282 21 24/25 64​​


 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: