Sieť bývalých členov Európskeho výboru regiónov 

Sieť je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov (VR) navrhnutou pre bývalých riadnych členov alebo náhradníkov Európskeho výboru regiónov, ktorá im ponúka možnosť naďalej sledovať politickú prácu a činnosť VR. Je prístupná aj ďalším jednotlivcom a priateľom VR, ktorí chcú správne využiť svoje skúsenosti a poznatky v prospech VR a Európy.
Obsah

​Cieľom siete je

 • pomôcť VR osloviť miestne a regionálne zastupiteľstvá a zhruba milión miestnych a regionálnych politikov vo všetkých regiónoch EÚ,
 • pomáhať pri propagácii politických iniciatív VR,
 • informovať o politikách Európskej únie, ktoré sú relevantné na miestnej a regionálnej úrovni,
 • podeliť sa o svoje skúsenosti a poznatky s rozhodujúcimi činiteľmi na úrovni EÚ prostredníctvom sietí a činností VR,
 • podporovať približovanie Európy k našim občanom.

Čo ponúkame

 • pozvania na podujatia, online tematické informačné stretnutia a politické diskusie na vysokej úrovni,
 • brífingy o najnovšom vývoji politík EÚ týkajúcich sa miestnej a regionálnej úrovne,
 • personalizovaný preukaz oprávňujúci na vstup alebo využívanie priestorov VR v Bruseli,
 • personalizovaný informačný bulletin VR a novú online aplikáciu pre členov,
 • podpora Vašich miestnych a regionálnych iniciatív (napríklad dialógy s občanmi).

Ako sa môžete zapojiť Vy​

 • pomôcť nám propagovať politické iniciatívy a návrhy VR a šíriť všeobecné informácie o EÚ medzi širším publikom,
 • zapojiť sa do miestnych podujatí, ktoré sa týkajú záležitostí EÚ a organizujú sa vo vašom regióne alebo meste,
 • prinášať nové nápady alebo navrhovať iniciatívy.​

Dokumenty

 • Akčný plán na rok 2021

  Dostupné jazyky (22)
  1. български(88.58 KB-PDF)stiahnuť
   План за действие за 2021 г.
  2. Čeština(85.56 KB-PDF)stiahnuť
   Akční plán na rok 2021
  3. dansk(85.37 KB-PDF)stiahnuť
   Handlingsplan 2021
  4. Deutsch(85.68 KB-PDF)stiahnuť
   Aktionsplan 2021
  5. ελληνικά(123.31 KB-PDF)stiahnuť
   ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021
  6. English(83.4 KB-PDF)stiahnuť
   Action plan 2021
  7. español(83.95 KB-PDF)stiahnuť
   Plan de acción 2021
  8. eesti(82.43 KB-PDF)stiahnuť
   Tegevuskava 2021
  9. suomi(114.27 KB-PDF)stiahnuť
   Toimintasuunnitelma 2021
  10. français(84.44 KB-PDF)stiahnuť
   Plan d’action 2021
  11. hrvatski(113.76 KB-PDF)stiahnuť
   Akcijski plan za 2021.
  12. magyar(86.48 KB-PDF)stiahnuť
   2021. évi cselekvési terv
  13. italiano(114.04 KB-PDF)stiahnuť
   Piano d'azione per il 2021
  14. lietuvių(113.67 KB-PDF)stiahnuť
   2021 m. veiksmų planąs
  15. latviešu(85.15 KB-PDF)stiahnuť
   Rīcības plāns 2021. gadam
  16. Malti(86.21 KB-PDF)stiahnuť
   Pjan ta’ azzjoni 2021
  17. Nederlands(83.12 KB-PDF)stiahnuť
   Actieplan 2021
  18. polski(85.21 KB-PDF)stiahnuť
   Plan działania na rok 2021
  19. português(84.82 KB-PDF)stiahnuť
   Plano de ação para 2021
  20. română(84.65 KB-PDF)stiahnuť
   Planul de acțiune pentru 2021
  21. slovenščina(79.88 KB-PDF)stiahnuť
   Akcijski načrt za leto 2021
  22. svenska(115.44 KB-PDF)stiahnuť
   Handlingsplan 2021
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo

Multimédiá

CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)

 

Ďalšie videá

 • CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)
  CoR president - Launch of the former Members' network (May 19, 2021)

Kontakt

Oddelenie VR pre protokol –útvar pre návštevníkov a bývalých členov
Zdieľať:
 
Back to top