Budúcnosť Európy 

Výsledky prieskumu medzi občanmi 

Illustration of people meeting and talking together
Prieskum „Budúcnosť Európy“ zrealizoval Európsky výbor regiónov, aby zistil, čo si ľudia myslia o Európskej únii, jej úlohe, účele a budúcich výzvach. Prieskum je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ a je úplne anonymný.

Vyplňte náš dotazník!

Obsah

Vaše názory na budúcnosť Európy

Konečné výsledky prieskumu „Budúcnosť Európy“ budú príspevkom ku Konferencii o budúcnosti Európy na jar 2022 a budú tiež uverejnené na tejto stránke.

V nasledujúcich grafoch sú medzičasom uvedené niektoré výsledky prieskumu. Vo väčšine prípadov sú štatistické údaje uvedené ako celkové štatistické údaje a tiež ako údaje rozčlenené podľa členských krajín EÚ.


Výsledky prieskumu

Kontakt

Riaditeľstvo pre komunikáciu, tím pre miestne podujatia
Share:
Back to top