Zapojte sa 

Európsky výbor regiónov (VR) podporuje účasť na všetkých úrovniach , od regionálnych a miestnych orgánov až po spoluobčanov. Ako sa môžete zapojiť?

Online prieskumy , konzultácie a podujatia sú otvorené pre regionálne a miestne orgány, združenia, MVO, expertov a akademických pracovníkov.

Návštevy VR a knižnice sú otvorené širokej verejnosti.


Obsah

Konzultácie​​

Cieľom konzultácií so zainteresovanými stranami je nadviazať kontakty medzi spravodajcami a  zástupcami rôznych zainteresovaných strán, ako sú združenia miestnych a  regionálnych orgánov a  kancelárie miestnych alebo regionálnych samospráv. Počas týchto konzultácií diskutujú zúčastnené zainteresované strany o  svojich názoroch so spravodajcom, ktorý sa môže rozhodnúť zohľadniť ich v  návrhu stanoviska.​


Naplánujte​​ si návštevu 

Európsky výbor regiónov (VR) organizuje informačné návštevy pre záujemcov spomedzi verejnosti, ktorí sa chcú oboznámiť s fungovaním VR a úlohou regiónov pri formovaní obsahu právnych predpisov Európskej únie​.

Naplánujte návštevu VR.


Zdieľať :
 
Back to top