Európska cezhraničná aliancia občanov  

Európska cezhraničná aliancia občanov vznikla v roku 2020. Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšiť život európskych občanov žijúcich v pohraničných regiónoch EÚ.

Európsku cezhraničnú alianciu občanov tvorí viacero zainteresovaných strán, a to:​

  • Európsky výbor regiónov
  • Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR)
  • Cezhraničná operačná misia (MOT)
  • Stredoeurópska služba pre cezhraničné iniciatívy (CESCI)

Regióny na vnútorných hraniciach EÚ zahŕňajú 40 % územia EÚ, žije v nich 30 % jej obyvateľov (150 miliónov ľudí) a za prácou do nich dochádzajú takmer 2 milióny cezhraničných pracovníkov. Od vytvorenia jednotného trhu a schengenského priestoru v pohraničných regiónoch vzniklo veľa nových príležitostí a tieto regióny v mnohých prípadoch prestali byť perifériou a zmenili sa na miesta rastu.

Výzvy, ktoré prináša život v pohraničných regiónoch

Napriek tomu však naďalej existuje veľa prekážok. Občania žijúci v pohraničných regiónoch stále čelia ťažkostiam v každodennom živote, či už ide o hľadanie zamestnania, prístup k zdravotnej starostlivosti, každodenné dochádzanie do práce alebo prekonávanie administratívnych problémov. Prekážkam čelia takisto podniky, v dôsledku čoho sa brzdí ich rast, a miestne a regionálne samosprávy stále narážajú na problémy pri prehlbovaní cezhraničnej spolupráce, napr. v oblasti cezhraničných verejných služieb.

Tieto výzvy sa ešte viac prejavili počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, keď sa po desaťročiach voľného pohybu hranice odrazu zatvorili a občania a podniky v pohraničných regiónoch sa ocitli vo veľmi zložitej situácii, čo malo mimoriadne negatívny vplyv na hospodárstvo a sociálnu oblasť. Je preto nevyhnutné prekonať tieto prekážky a znásobiť príležitosti, ktoré občanom a podnikom ponúkajú otvorené hranice, a prijať potrebné opatrenia na ich využitie a udržanie, a to aj v krízovej situácii.

Intenzívnejšia spolupráca

Na druhej strane treba tiež konštatovať, že kríza podnietila viaceré formy spolupráce a potvrdila, že existuje cezhraničná vzájomná závislosť a solidarita, ktoré treba odteraz organizovať a posilňovať prostredníctvom európskych a vnútroštátnych verejných politík, pričom sa budú v plnej miere zohľadňovať osobitosti cezhraničných regiónov.

Podpis vyhlásenia

Vyzývame všetkých zainteresovaných občanov žijúcich v pohraničných regiónoch, ako aj všetkých občanov, ktorých táto téma oslovila, aby sa zapojili do aliancie a podpísali vyhlásenie, ktoré je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ako aj v srbskom a ukrajinskom jazyku. Takisto vyzývame cezhraničné štruktúry, ako sú európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) a euroregióny, ako aj miestne a regionálne samosprávy, mimovládne organizácie a podniky, aby sa pridali k aliancii a zapájali sa do našej práce na budúcnosti cezhraničnej spolupráce.

Deklaráciu si môžete v stiahnuť v jazyku podľa Vášho výberu v časti Súvisiace informácie.

Na základe informácií získaných prostredníctvom tejto aliancie Európsky výbor regiónov plánuje prijať uznesenie o budúcnosti cezhraničnej spolupráce do roku 2050, ktoré by malo slúžiť ako oficiálny príspevok ku Konferencii o budúcnosti Európy.​