Rezervujte si návštevu  
Európsky výbor regiónov (VR) organizuje informačné návštevy pre záujemcov spomedzi verejnosti, ktorí sa chcú oboznámiť s fungovaním VR a úlohou regiónov pri formovaní obsahu právnych predpisov Európskej únie.

Prezentácia, ktorú prednesie pracovník VR, trvá zvyčajne jednu hodinu a jej obsahom sú všeobecné informácie o výbore. Návštevy sa organizujú od pondelka do štvrtka od 9.30 do 16.30 hod. a v piatok do 14.30 hod.

Žiadosti zasielajte oddeleniu služieb návštevníkom dva mesiace vopred prostredníctvom online formulára .

Upozorňujeme, že:

 

  • skupina by mala mať aspoň 15 členov,
  • účastníci by mali mať aspoň 14 rokov,
  • kontaktovať nás môžete v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku,
  • musíte zaslať zoznam účastníkov EN - FR - DE

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na:

European Committee of the Regions 
Directorate D: Communication, 
D2-Events Units 
Conferences-Visitors service

rue Belliard/Belliardstraat 99-101 
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu  
Visitors' Service (Klaus Hullmann)
Tel.: +32 (0) 2 282 2124