Naplánujte si (virtuálnu) návštevu  

Vážení návštevníci,

vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a súvisiace hygienické obmedzenia Vás bohužiaľ nemôžeme privítať v našich priestoroch.
Obráťte sa na nás, ak by ste chceli zorganizovať virtuálnu návštevu pomocou digitálneho nástroja alebo ak máte nejaké otázky.

Výbor regiónov (VR) organizuje informačné návštevy pre záujemcov spomedzi verejnosti, ktorí sa chcú oboznámiť s fungovaním VR a úlohou regiónov pri formovaní obsahu právnych predpisov Európskej únie.

Prezentácia, ktorú prednesie pracovník VR, trvá zvyčajne jednu hodinu a jej obsahom sú všeobecné informácie o výbore. Návštevy sa organizujú od pondelka do štvrtka od 9.30 do 16.30 hod. a v piatok do 14.30 hod.

Žiadosti zasielajte oddeleniu služieb návštevníkom dva mesiace vopred a uveďte tieto informácie:

  • počet účastníkov,
  • charakter skupiny,
  • jazyky, ktorými hovoria členovia skupiny,
  • vek účastníkov,
  • kontakt na vedúceho skupiny (meno, adresa, číslo telefónu a faxu, e-mail).

Na predloženie žiadosti použite prosím formulár „dotazník“ v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku ( EN - DE - FR ).

Upozorňujeme, že

  • skupina by mala mať aspoň 15 členov,
  • účastníci by mali mať aspoň 14 rokov,
  • je možná organizácia virtuálnych návštev (webex).

Bližšie informácie získate na adrese:

European Committee of the Regions 
rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann​) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124​

Share: