Naplánujte si (virtuálnu) návštevu  

Vážení návštevníci,

Upozorňujeme, že návštevy priestorov VR sa môžu uskutočniť len v súlade s platnými belgickými zdravotnými predpismi v súvislosti s pandémiou COVID-19.
Obráťte sa na nás, ak by ste chceli zorganizovať virtuálnu návštevu pomocou digitálneho nástroja alebo ak máte nejaké otázky.

Ak prídete do Bruselu a nájdete vhodné priestory, môžeme tam poslať pracovníka, ktorý prednesie prezentáciu.​

Výbor regiónov (VR) organizuje informačné návštevy pre záujemcov spomedzi verejnosti, ktorí sa chcú oboznámiť s fungovaním VR a úlohou regiónov pri formovaní obsahu právnych predpisov Európskej únie.

Prezentácia, ktorú prednesie pracovník VR, trvá zvyčajne jednu hodinu a jej obsahom sú všeobecné informácie o výbore. Návštevy sa organizujú od pondelka do štvrtka od 9.30 do 16.30 hod. a v piatok do 14.30 hod.

Žiadosti zasielajte oddeleniu služieb návštevníkom dva mesiace vopred a uveďte tieto informácie:

  • počet účastníkov,
  • charakter skupiny,
  • jazyky, ktorými hovoria členovia skupiny,
  • vek účastníkov,
  • kontakt na vedúceho skupiny (meno, adresa, číslo telefónu a faxu, e-mail).

Na predloženie žiadosti použite prosím formulár „dotazník“ v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku ( EN - DE - FR ).

Upozorňujeme, že

  • skupina by mala mať aspoň 15 členov,
  • účastníci by mali mať aspoň 14 rokov,
  • je možná organizácia virtuálnych návštev (webex).

Bližšie informácie získate na adrese:

European Committee of the Regions 
rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann​) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124​

Share: