Budúcnosť Európy 

Výsledky prieskumu medzi občanmi 

Illustration of people meeting and talking together
Prieskum „Budúcnosť Európy“ zrealizoval Európsky výbor regiónov, aby zistil, čo si ľudia myslia o Európskej únii, jej úlohe, účele a budúcich výzvach.Prieskum je už uzavretý, ale priebežné výsledky sú k dispozícii na tejto stránke, kým po dôkladnej analýze nebudú dostupné aj kompletné výsledky.
Obsah

Vaše názory na budúcnosť Európy

Od začiatku prieskumu v Deň Európy (9. mája 2021) po jeho ukončenie koncom januára 2022 bolo prijatých 927 odpovedí.

Tie sa v súčasnosti analyzujú a konečné výsledky tohto prieskumu budú podkladom pre Konferenciu o budúcnosti Európy a budú takisto uverejnené na tejto stránke.

Nasledujúce grafy zatiaľ znázorňujú niektoré priebežné výsledky prieskumu. Vo väčšine prípadov sú štatistické údaje uvedené jednak ako celkové štatistické údaje, jednak ako údaje rozčlenené podľa členských krajín EÚ.​


Výsledky prieskumu

Kontakt

Riaditeľstvo pre komunikáciu, tím pre miestne podujatia
Zdieľať:
 
Back to top