Európska aliancia miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny 

Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny zriadil VR a jeho partneri vrátane európskych a ukrajinských združení miestnych a regionálnych samospráv s cieľom koordinovať ich spoločné úsilie zamerané na pomoc pri oživení a obnove Ukrajiny.

Aliancia, vytvorená na základe výzvy prezidenta Zelenského, bola spustená na 150. plenárnom zasadnutí VR sedem dní potom, ako Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny.

Obsah

Úloha

Ruská vojna na Ukrajine prinútila milióny Ukrajincov a Ukrajiniek utiecť zo svojich domovov, zničila stovky miest a obcí a naďalej spôsobuje ničenie v ukrajinských regiónoch.

Hoci EÚ a jej miestne a regionálne samosprávy budú naďalej poskytovať núdzovú pomoc, je tiež dôležité spojiť sily na podporu oživenia a obnovy Ukrajiny, a to teraz aj po vojne.

VR spolu s partnerskými združeniami miestnych a regionálnych samospráv z EÚ a Ukrajiny zriadil Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny, ktorá tiež prepojí mestá a regióny z EÚ a Ukrajiny a ich národné zastupujúce združenia. Aliancia bola vytvorená s cieľom:

 • koordinovať spoločné úsilie s mestami a regiónmi Európskej únie, ktoré sú pripravené vynaložiť zdroje na podporu účinnej a udržateľnej obnovy Ukrajiny;
 • ďalej uľahčovať kontakty a spoluprácu svojich hlavných partnerov s inštitúciami EÚ a v rámci platformy pre obnovu Ukrajiny, ako aj medzi EÚ a ukrajinskými miestnymi a regionálnymi samosprávami a združeniami;
 • poskytovať informácie a spätnú väzbu inštitúciám EÚ a platforme pre obnovu Ukrajiny a podporovať politický dialóg s miestnou a regionálnou úrovňou sprevádzajúci úsilie o obnovu;
 • uľahčovať poskytovanie odborného poradenstva v oblasti budovania kapacít, dobrej správy veci verejných a technickej pomoci mestám a regiónom na Ukrajine.

Zásady

Aliancia požaduje udržateľnú obnovu Ukrajiny na základe nasledujúcich zásad:

 • neochvejná podpora územnej celistvosti Ukrajiny a právo na ochranu jej zvrchovanosti;
 • prehlbovanie európskej integrácie a prístup ukrajinských miestnych a regionálnych samospráv k európskym sieťam;
 • posilnenie postavenia miestnej samosprávy, aby spolu s centrálnou vládou Ukrajiny, EÚ a ostatnými medzinárodnými partnermi prevzala vedúcu úlohu pri oživovaní a obnove;
 • stratégia obnovy založená na integrovanom plánovaní na územnej úrovni, využívajúca systémové prístupy pre udržateľné, zelené, inteligentné a inkluzívne územia a vychádzajúca zo zásady „obnova k lepšiemu“;
 • stavať na zásadách Európskej charty miestnej samosprávy v súlade s (ukrajinskou) Národnou stratégiou regionálneho rozvoja na roky 2021 – 2027 a jej plánovaným preskúmaním a vývojom, ako aj s existujúcim rámcom decentralizácie na Ukrajine;
 • podpora rozvoja a modernizácie ukrajinského vidieka ako dôležitej súčasti úspechu Ukrajiny;
 • silný dôraz na zlepšenie dobrej miestnej a regionálnej správy vecí verejných vrátane transparentnosti, boja proti korupcii, ochrany slobody miestnych médií a podpory elektronickej verejnej správy;
 • uľahčovanie miestneho a regionálneho rozvoja podnikania a inovácií.

Tieto zásady bude možné uviesť do praxe len vtedy, ak sa miestna a regionálna úroveň stane základným kameňom úsilia o obnovu Ukrajiny.

Činnosti

Aliancia požaduje:

 • jednoduchý participatívny mechanizmus, ktorý by umožnil EÚ, európskym mestám a obciam, regiónom a združeniam pomáhať ukrajinským partnerom v ich úsilí o obnovu,
 • partnerský a twinningový program na posilnenie budovania kapacít a uľahčenie výmeny know-how za rovnakých podmienok,
 • dostatočné zdroje na podporu družobných partnerstiev klustrov medzi EÚ a Ukrajinou,
 • inkluzívny prístup, ktorým sa spoja obce, mestá, dediny, komunity a regióny a zachová súdržnosť s úsilím, ktoré sa doposiaľ vynaložilo na dosiahnutie udržateľného územného rozvoja (na Ukrajine a v EÚ),
 • pevný záväzok podporovať miestnu a regionálnu samosprávu, dobrú správu vecí verejných a miestnu demokraciu,
 • účinný systém viacúrovňového riadenia založený na zásadách OECD týkajúcich sa verejných investícií na všetkých úrovniach verejnej správy.

Aliancia tiež vyzýva partnerov, ako sú EIB, EBOR, OECD a Rozvojová banka Rady Európy, aby hľadali riešenia na uľahčenie užšej spolupráce s miestnymi a regionálnymi samosprávami s cieľom pomôcť vybudovať prosperujúcu a udržateľnú budúcnosť pre Ukrajinu a posilniť miestnu demokraciu a spoločné hodnoty EÚ.

Aliancia požaduje úzku spoluprácu s nadchádzajúcimi predsedníctvami Rady EÚ, aby sa zaistila ucelená koordinácia miestnych a regionálnych opatrení s členskými štátmi Európskej únie.

Ak​o sa stať členom

Aliancia je otvorená spolupráci a vyzýva miestne a regionálne samosprávy a ich združenia z celej Európy, aby spojili svoje úsilie zamerané na podporu obnovy Ukrajiny. Ak sa chcete stať členom Aliancie, kontaktujte nás e-mailom SupportUkraine@cor.europa.eu.

​​

Multimédiá

Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk

 

Ďalšie videá

 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top