Európska aliancia miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny 

Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny zriadil VR a jeho partneri vrátane európskych a ukrajinských združení miestnych a regionálnych samospráv s cieľom koordinovať ich spoločné úsilie zamerané na pomoc pri oživení a obnove Ukrajiny.

Aliancia, vytvorená na základe výzvy prezidenta Zelenského, bola spustená na 150. plenárnom zasadnutí VR sedem dní potom, ako Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny.

Alliance Insight [pdf]

Obsah

Úloha

Ruská vojna na Ukrajine prinútila milióny Ukrajincov a Ukrajiniek utiecť zo svojich domovov, zničila stovky miest a obcí a naďalej spôsobuje ničenie v ukrajinských regiónoch.

Hoci EÚ a jej miestne a regionálne samosprávy budú naďalej poskytovať núdzovú pomoc, je tiež dôležité spojiť sily na podporu oživenia a obnovy Ukrajiny, a to teraz aj po vojne.

VR spolu s partnerskými združeniami miestnych a regionálnych samospráv z EÚ a Ukrajiny zriadil Európsku alianciu miest a regiónov pre obnovu Ukrajiny, ktorá tiež prepojí mestá a regióny z EÚ a Ukrajiny a ich národné zastupujúce združenia. Aliancia bola vytvorená s cieľom:

 • koordinovať spoločné úsilie s mestami a regiónmi Európskej únie, ktoré sú pripravené vynaložiť zdroje na podporu účinnej a udržateľnej obnovy Ukrajiny;
 • ďalej uľahčovať kontakty a spoluprácu svojich hlavných partnerov s inštitúciami EÚ a v rámci platformy pre obnovu Ukrajiny, ako aj medzi EÚ a ukrajinskými miestnymi a regionálnymi samosprávami a združeniami;
 • poskytovať informácie a spätnú väzbu inštitúciám EÚ a platforme pre obnovu Ukrajiny a podporovať politický dialóg s miestnou a regionálnou úrovňou sprevádzajúci úsilie o obnovu;
 • uľahčovať poskytovanie odborného poradenstva v oblasti budovania kapacít, dobrej správy veci verejných a technickej pomoci mestám a regiónom na Ukrajine.

Zásady

Aliancia požaduje udržateľnú obnovu Ukrajiny na základe nasledujúcich zásad:

 • neochvejná podpora územnej celistvosti Ukrajiny a právo na ochranu jej zvrchovanosti;
 • prehlbovanie európskej integrácie a prístup ukrajinských miestnych a regionálnych samospráv k európskym sieťam;
 • posilnenie postavenia miestnej samosprávy, aby spolu s centrálnou vládou Ukrajiny, EÚ a ostatnými medzinárodnými partnermi prevzala vedúcu úlohu pri oživovaní a obnove;
 • stratégia obnovy založená na integrovanom plánovaní na územnej úrovni, využívajúca systémové prístupy pre udržateľné, zelené, inteligentné a inkluzívne územia a vychádzajúca zo zásady „obnova k lepšiemu“;
 • stavať na zásadách Európskej charty miestnej samosprávy v súlade s (ukrajinskou) Národnou stratégiou regionálneho rozvoja na roky 2021 – 2027 a jej plánovaným preskúmaním a vývojom, ako aj s existujúcim rámcom decentralizácie na Ukrajine;
 • podpora rozvoja a modernizácie ukrajinského vidieka ako dôležitej súčasti úspechu Ukrajiny;
 • silný dôraz na zlepšenie dobrej miestnej a regionálnej správy vecí verejných vrátane transparentnosti, boja proti korupcii, ochrany slobody miestnych médií a podpory elektronickej verejnej správy;
 • uľahčovanie miestneho a regionálneho rozvoja podnikania a inovácií.

Tieto zásady bude možné uviesť do praxe len vtedy, ak sa miestna a regionálna úroveň stane základným kameňom úsilia o obnovu Ukrajiny.

Činnosti

Aliancia požaduje:

 • jednoduchý participatívny mechanizmus, ktorý by umožnil EÚ, európskym mestám a obciam, regiónom a združeniam pomáhať ukrajinským partnerom v ich úsilí o obnovu,
 • partnerský a twinningový program na posilnenie budovania kapacít a uľahčenie výmeny know-how za rovnakých podmienok,
 • dostatočné zdroje na podporu družobných partnerstiev klustrov medzi EÚ a Ukrajinou,
 • inkluzívny prístup, ktorým sa spoja obce, mestá, dediny, komunity a regióny a zachová súdržnosť s úsilím, ktoré sa doposiaľ vynaložilo na dosiahnutie udržateľného územného rozvoja (na Ukrajine a v EÚ),
 • pevný záväzok podporovať miestnu a regionálnu samosprávu, dobrú správu vecí verejných a miestnu demokraciu,
 • účinný systém viacúrovňového riadenia založený na zásadách OECD týkajúcich sa verejných investícií na všetkých úrovniach verejnej správy.

Aliancia tiež vyzýva partnerov, ako sú EIB, EBOR, OECD a Rozvojová banka Rady Európy, aby hľadali riešenia na uľahčenie užšej spolupráce s miestnymi a regionálnymi samosprávami s cieľom pomôcť vybudovať prosperujúcu a udržateľnú budúcnosť pre Ukrajinu a posilniť miestnu demokraciu a spoločné hodnoty EÚ.

Aliancia požaduje úzku spoluprácu s nadchádzajúcimi predsedníctvami Rady EÚ, aby sa zaistila ucelená koordinácia miestnych a regionálnych opatrení s členskými štátmi Európskej únie.

Ak​o sa stať členom

Aliancia je otvorená spolupráci a vyzýva miestne a regionálne samosprávy a ich združenia z celej Európy, aby spojili svoje úsilie zamerané na podporu obnovy Ukrajiny. Ak sa chcete stať členom Aliancie, kontaktujte nás e-mailom SupportUkraine@cor.europa.eu.

​​

Aktuálne správy

Multimédiá

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Ďalšie videá

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Zdieľať:
 
Back to top