Zelená dohoda na miestnej úrovni 

Ambasádori klimatického paktu 

Európska zelená dohoda je novou stratégiou rastu, ktorej úlohou je nasmerovať EÚ k tomu, aby do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Európska zelená dohoda zahŕňa významné zmeny vo viacerých sektoroch na všetkých úrovniach: od klímy po energetiku, od dopravy po ochranu biodiverzity, od poľnohospodárstva po obehovejšie hospodárstvo. Každé mesto a región preto musia byť súčasťou tejto historickej príležitosti a musia sa aktívne zapájať do mechanizmov viacúrovňového riadenia v spolupráci s národnými vládami a EÚ a v neposlednom rade so susednými regiónmi na celom kontinente.
Obsah

Naše ciele

Európsky klimatický pakt zohráva kľúčovú úlohu pri účinnom vykonávaní Európskej zelenej dohody. Jeho cieľom je vytvoriť otvorenú a inkluzívnu platformu, aby sa umožnilo zapojiť občanov a komunity do opatrení v oblasti klímy a životného prostredia. Klimatický pakt sa zameria na šírenie povedomia a podporu opatrení v snahe spojiť úsilie a spoločne vypracovať a realizovať malé i veľké klimatické riešenia.

VR spolupracuje s Európskou komisiou na zabezpečení úspešnosti klimatického paktu. Zelená dohoda na miestnej úrovni je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID–19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Súčasťou tejto iniciatívy je pracovná skupina a početné komunikačné aktivity.

VR v tejto súvislosti zverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu o funkciu ambasádorov klimatického paktu za VR adresovanú členom, pričom ich úlohou bude prostredníctvom politických aktivít a najlepších postupov aktívne propagovať zelenú dohodu vo svojich regiónoch. Ambasádori budú tiež poskytovať pravidelnú spätnú väzbu o účinnosti politík EÚ na mieste a podporovať vertikálnu integráciu. O post ambasádora klimatického paktu za VR sa môžu uchádzať všetci členovia VR prostredníctvom tohto odkazu .

Vybraní ambasádori klimatického paktu za VR sa zapoja do siete ambasádorov klimatického paktu, ktorú spravuje Európska komisia, budú uznaní ako ambasádori, ich opatrenia v oblasti klímy budú zverejnené na webovom sídle paktu a budú mať prístup ku komunikačným nástrojom (komunikačný balík týkajúci sa tohto paktu bude k dispozícii v roku 2021). Stanú sa vyslancami pre klímu, ktorí budú vystupovať na medzinárodných podujatiach a povzbudzovať mestá a regióny, aby sa prostredníctvom satelitných podujatí klimatického paktu na miestnej úrovni stali priekopníkmi pri vykonávaní Európskej zelenej dohody. Budú tiež podávať správy pracovnej skupine Zelená dohoda na miestnej úrovni o skúsenostiach, najlepších postupoch a problémoch, ktoré pozorujú v praxi.

Výzva adresovaná ambasádorom klimatického paktu za VR je jedným z kľúčových opatrení VR v súvislosti s klimatickým paktom.

VR podporuje aj rôzne iniciatívy zamerané na posilnenie potenciálu členov VR, ako aj miestnych a regionálnych samospráv, aby mohli byť lídrami na ceste ku klimatickej neutralite. Každé opatrenie v oblasti klímy, každý záväzok v oblasti klímy, každý úspech v oblasti klímy má zásadný význam!

Kontaktujte nás, ak potrebujete viac informácií!

Dokumenty

Aktuálne správy

Podujatia

Najbližšie podujatia

Minulé podujatia

Zdieľať:
 
Back to top